Formann åpna  møtet kl 19:00 Korona regler fulgt opp med 1 meter avstand og navneliste lagt ut.

Ein god del på agendaen etter 18 måneders pause. Styret har fått oss registrert i Brønnøysund registeret og me har fått vipps, så nå kan til og med kaffien bli betalt med vipps, da det er mange som bruker det. Har fått Normann Larsen til å ta jobben som sekretær, Arne Kvandal går ut p.g.a. sjukdom. Kossør for kvelden var Lauritz Eidesvik (barnebarn til Lauritzen) fortalte oss om opp og nedturer i rederiet. Det var på sekstitallet det startet med fiske båten Bømmeløy og er no blitt til to konsern med ca 4000 ansatte.

I 2015 feirer de 50 års jubileum. Rederiet har siden 1990 vært ledende på å innføre miljøvennlige framdriftssystem på sine båter og driver i dag fleire av sine skip med naturgass og batteri teknologi. Lauritz var og iniativtaker til å få byggje Langevåg bygdetun som stod ferdigt i 2005, dette fekk ikkje Lauritz oppleve da han døde i 2002.

Det var 33 medlemmer som møtte.
Kvelden blei avsluttet med loddsalg.

Mvh Harry