Styre/komité + valgkomité 10/11-2021

Stad: Meieriet i Urangsvåg

10 medlemmer møtte

Nye medlemmer i valgkomitéen:

  1. Reidar Gåsland
  2. Norvald Eikeland
  3. (ikkje klar enno)

Vi har fått ein invitasjon frå Haugesund Sjømannsforening. Formann Harry Furu og Sven Håheim blir med (mangler 2stk).

4 medlemmer frå Haugesund stiller på våres julebord 9. desember i Bygdatunet på Langevåg.
Pris: 650,- per person. Laget sponsar med 350,- per person. Det blir difor 300,- i eigenandel.

Helsing
Harry